A rövid szõrû magyar vizsla fajtaleírása

FCI 57/D. sz.

     Az FCI Standard Bizottsága által elfogadott módosítás

     Fordította:
Weit Péter, Uwe Fischer és Dr. J.-M. Paschoud
     Származása: Magyarország
     Az érvényes eredeti standard közzétételének ideje: 1936.


     Felhasználása:
A vizsla sokoldalúan használható vadászkutya. Mezõn, erdõben és vízben egyaránt használhatónak kell lennie, az alábbi jellemzõ tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló szaglás, határozott vadmegállás, kitûnõ apportkészség, az úszónyom célratörõ, a víz szeretetével párosuló követése. A nehéz terepet és a szélsõséges idõjárási viszonyokat egyaránt jól tûri. Munkabíró vadász munkakutya minõségében a lövéstõl és a vadtól való félelem, a vadmegállás ill. az elhozási készség hiánya éppúgy nem kívánatos, mint a vízszeretet hiánya. Problémamentes természete és alkalmazkodóképessége miatt lakásban is könnyen tartható.

     FCI Besorolása:
VII. csoport - vizslák
1. Szekció - kontinentális vizslák
Munkavizsgára kötelezett (mezei-vízi vizsga)

     Rövid történeti áttekintés:
A magyar vizsla õsei a vándorló magyar törzsekkel együtt kerültek hazánkba. Írásos emlékeket, ábrázolásokat már a XIV. századi dokumentumokban is találhatunk. Vadászati jelentõsége a XVIII. századtól fokozódott. A XIX. Század végén már vizslaversenyeket rendeztek Magyarországon, ahol a magyar vizslák is nagyon eredményesen szerepeltek. A fajta fejlõdésében ebben az idõben valószínûleg más vadászkutyafajták is játszottak szerepet. Szakszerû tenyésztése 1920-ban kezdõdött. Az FCI 1936-ban ismerte el önálló fajtának.

     Általános megjelenése:
Középnagy, elegáns, nemes megjelenésû, zsemlesárga, rövidszõrû vadászkutya. Inkább könnyed felépítésû (csontozat), száraz, szikár izomzatú, a szépség és erõ harmóniáját tükrözi.

     Fontos méretarányok:
- A testhossz kissé meghaladja a marmagasságot.
- A mellkasmélység valamivel kisebb, mint a marmagasság fele.
- Az arcorri rész valamivel rövidebb, mint a fejhossz fele.

     Viselkedés / jellem:
Élénk, barátságos, kiegyensúlyozott, könnyen tanítható. Alapvetõ tulajdonságai közé tartozik a kiemelkedõ kapcsolattartó képesség. A durva bánásmódot nehezen viseli el. Nem lehet sem agresszív, sem félénk.

     Fej:
Száraz, nemes, arányos.
    AGYKOPONYA:
Koponya: Mérsékelten széles, enyhén domború. A fejtetõt enyhe homlokárok választja ketté középen, a mérsékelten fejlett nyakszirtcsonttól a stop felé. A szemboltívek közepesen fejlettek.
Stop: Mérsékelt.
    ARCKOPONYA:
Orrtükör: Széles és jólfejlett orrtükör minél tágabb orrlyukakkal. Az orrtükör sötétebb árnyalatban harmonizál a szõrzet színével.
Fang: Tompa, nem elhegyesedõ, erõs állkapcsokkal, nagyon izmos. Az orrhát egyenes.
Állkapocs / fogak: Erõs állkapcsok tökéletes, szabályos és teljes ollós harapással, a felsõ metszõ-fogsor hézag nélkül zár az alsó fölé, és a fogak csaknem egyenesen állnak az állkapocsban, a fogképlet szerinti 42 egészséges foggal.
Pofa: Erõs, jólizmolt.
Szemek: Kissé oválisak, közepes nagyságúak. A szemhéjak jól a szemgolyóra simulnak. Tekintete élénk, értelmes. A szemszín a szõrzet színével harmonizál, a sötétbarna szemek részesülnek elõnyben.
Fülek: Kissé hátul és középmagasan tûzöttek. A fül lebenye finom, a pofához simul, lefelé lekerekített V-alakban végzõdnek. A fül hossza kb. a fejhossz 3 része.

     Nyak:
Középhosszú, az összképpel harmonizáló. A tarkó nagyon izmos és enyhén ívelt. Feszes torokbõr. A toroktájék száraz.

     Törzs:
Mar: Kifejezett és izmos.
Hát: Szilárd, jólizmolt, feszes és egyenes. Az izomzatnak fednie kell a tövisnyúlványokat.
Ágyék: Rövid, széles, feszes, izmos, egyenes. A hát és az ágyék közti átmenet feszes és tömör.
Far: Széles és megfelelõen hosszú, nem röviden csapott, a farok felé enyhén lejt, jól izmolt.
Mellkas: Közepesen széles és mély, jól kifejezett, izmos és közepesen telt szügy, lehetõleg messzire hátranyúló szegycsonttal. A szegycsontnak és a könyökízületnek azonos magasságban kell lennie. A bordák mérsékelten íveltek. A hátsó bordák jól lenyúlóak.
Alsó vonal: Elegáns ívben enyhén felhúzottan halad hátrafelé, feszes.

     Farok:
Kissé alacsonyan tûzött, tövénél közepes vastagságú, azután elvékonyodó. Azokban az országokban, ahol a törvény kurtítási tilalmat nem ír elõ, a vadászatra való felhasználás érdekében 1/4 rész levágható. Ha a farok nem kurtított, akkor csánkig ér. Kissé kard alakban hordja. Mozgás közben a vízszinteshez közel megemeli. A farok szõrrel jól és vastagon fedett.

     Végtagok:
    ELÜLSÕ RÉSZ:
Elölrõl nézve az elülsõ végtagok párhuzamosak, oldalról nézve függõlegesek és jól a test alá helyezettek. Jó csontozat és erõs izomzat.
Lapocka, váll: A lapocka hosszú, dõlt és hátrafele laposan simul. Mozgás közben rugalmas. Erõs, száraz izomzat. A lapocka és a felkar között jó szögellés.
Felkar: Lehetõleg hosszú és jólizmolt.
Könyök: Testhez simuló, de nem odapréselt, sem kifelé, sem befelé nem fordul. A felkar és az alkar között jó szögellés.
Alkar: Hosszú, egyenes, megfelelõen izmolt. Erõs, nem durva csontok.
Elülsõ lábtõ: Száraz, feszes.
Elülsõ lábközép: Rövid, csak nagyon enyhén dõlt állású.
Elülsõ mancsok: Kissé oválisak, szorosan egymáshoz fekvõ, megfelelõen boltozatos, erõs lábujjakkal. Erõs, barna színû karmok. Kemény, ellenálló, palaszürke talppárnák. Állás és mozgás közben a mancsok párhuzamosak.
    HÁTULSÓ RÉSZ:
Hátulról nézve a hátulsó végtagok egyenesek és párhuzamosak jó szögellésekkel. Erõs csontok.
Comb: Hosszú és izmos. A medence és a comb között jó szögellés.
Térd: A comb és a lábszár között jó szögellés.
Lábszár: Hosszú, izmos és inas. Hossza közel azonos a comb hosszával. Jó szögellés a lábszár és a hátulsó lábközép között.
Csánk: Erõs, száraz és inas, aránylag alacsonyan helyezõdõ.
Hátulsó lábközép: függõleges, rövid és száraz.
Hátulsó mancsok: mint az elülsõk.

     Mozgás:
Jellegzetes jármódja a lendületes, könnyed, elegáns, térölelõ ügetés nagy tolóerõvel és megfelelõ elõrelépéssel. Mezei kereséskor a kitartó vágta. A hát szilárd, a felsõ vonal nem tér el a vízszintestõl. Jól felegyenesedett tartás. A poroszkálás nem kívánatos.

     Bõr:
Feszes, redõket nem képez, jól pigmentált.

     Szõrzet:
Szõr: Rövid és sûrû, érdesnek és kemény tapintásúnak kell lennie. A fejen és a fülön vékonyabb, rövidebb és selymesebb, a farok alsó élén szõrzete kissé, de nem feltûnõen hosszabb szálú. Az egész testet fednie kell, a has alsó oldala kissé finomabban szõrözött. Aljszõr nincs.
Szín:A zsemlesárga különbözõ árnyalatai. A fül egy árnyalattal sötétebb lehet, egyébként homogén. Vörös, barnás és világos árnyalatok nem kívánatosak. Kisebb fehér folt - max. 5 cm átmérõjû - vagy tûzés a mellen, toroktájékon és az ujjakon nem tekinthetõ hibának. Az ajkak és a szemhéjak színe megegyezik az orrtükör színével.

     Méret:
Marmagasság: kanok 58 - 64 cm
                     szukák 54 - 60 cm.
A marmagasság növelése nem cél, kívánatos a középméretre való törekvés. Azonban a statikus és dinamikus egyensúly és szimmetria sokkal fontosabb, mint a centiméterekben kifejezett méretek.

     Hibák:
Az elõbb említett pontoktól való minden eltérés hibának minõsül, a hiba értékelésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

     Súlyos hibák:
Nehézkes, limfatikus felépítés
Kifejezett stop
Hegyes fang, hajlott orrhát (konkláv)
Harapófogó harapás, valamint részleges harapófogó
Túl magasan és elöl tûzött, nem fejhez simuló fülek
Látható pontyhát, enyhe hajlott hát
Jelentõs mértékben hiányzó mellkasmélység, túl lapos vagy hordó alakú mellkas
Erõsen kifelé vagy befelé forduló könyök
Laza, lógó mellsõ lábtõ
Teljesen függõleges elülsõ lábközép
Lapos mancsok, szétterpesztett ujjak
Túlnõtt far
Erõs tehén vagy erõs dongás állású lábak állásban és mozgás közben egyaránt
Nehézkes járás

     Kizáró hibák:
A nemi jellegtõl való durva eltérés
Nem típusos fej
Foltos orrtükör
Lógó vagy nyáladzó ajkak
Elõre vagy hátraharapás, valamint ezek összes átmeneti formája
Egy vagy több fog hiánya (kivétel: 2 PM1; az M3 fogakat nem kell figyelembe venni); A nem látható fogak hiányzó fognak számítanak
Fogsoron kívüli plusz fogak
Farkastorok, nyúlszáj
Világossárga szemek, nagyon laza szemhéjak, ektropium, entropium, distichiasis (kettõs szempillasor)
Kifejezett nyaklebernyeg
Fattyúköröm
Súlyosan hibás mozgás
Nem típusos szõrzet
Sötétbarna vagy viaszsárga szín, tarkaság, nem egységes szín
5 cm-nél nagyobb mellfolt
Fehér mancsok
Pigmenthiány
Mindenfajta ideggyengeség
2 cm-nél nagyobb eltérés fölfelé vagy lefelé

     Utólagos megjegyzés:
A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedõ, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.